Tilläggstjänster

Xtra restid på land

595 kr/tim

När resan till och från en coachning tar längre än 60 minuter t.o.r.


Xtra coachning i båt

1375/tim

Tilläggstjänst till båtcoachning. När det behövs lite extra tid på sjön.


Coachning i lokal

1595/tim

Traditionell coachning på fysisk plats, i lokal. Restkostnader tillkommer. 


Ledarskapscoachning

5 495/4 ggr

Ledarskapscoachning 4 tim. Kan delas upp på 3 eller 4 sessioner.