Allmänna villkor 

Betalningsvillkor

Coachning betalas direkt vid bokningstillfället och är bindande.

 

Avbokning

  • När tid och plats är överenskommen kan plats överlåtas till annan person dock senast 24 timmar innan kurstillfället.
  • Överlåtelse av kursplats är endast giltig om den skriftligt bekräftats av Neptunia.
  • Mot uppvisande av sjukintyg kan bokad deltagare genomföra kurs vid ett senare tillfälle.

 

Förändringar av kursschema

  • Neptunia förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurser och aktiviteter.
  • Eventuellt inbetald avgift återbetalas eller kan kvarstå som betalning för kurs vid senare tillfälle.

 

Upphovsrätt

Allt kursmateriel, såsom dokumentation som kunden får tillgång till i samband med Neptunias kurser och aktiviteter är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och får ej kopieras eller mångfaldigas på något sätt och i någon form.

 

Ansvar

Neptunia ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader till följd av genomförda alternativt flyttade kurser och aktiviteter.

Eventuell självrisk för skada på kasko och motor på de båtar Neptunia tillhandahåller är 15 000:- om inget annat anges inför kurstillfället. Förslitningsskador som behöver åtgärd debiteras med 1595:-/tim + moms. Vid kurs med kunds fartyg är kunden ansvarig för att fartyget är sjödugligt och tillbörligt försäkrat. Kurs genomförs inte med oförsäkrat fartyg. Eventuell självrisk betalas av kunden.
 
Redaransvaret åligger kunden att kontrollera och kunden/eleven är att anse som befälhavare under hela kurstillfället. Befälhavaren med redaransvar ska delge Försäkringsbevis på båten i god tid innan kurstillfället. Neptunia är ombord som stöd och för att dela sina kunskaper.
 
  • Vi följer konsumentköplagen. När du gör ett köp hos Neptunia och godkänner köpevillkoren ingår du ett bindande köpeavtal.
  • Normal leveranstid för fysiska Presentkort  är 3-5 arbetsdagar efter det att vi mottagit din order.
  • Vid retur av vara som behöver skickas, kontakta oss på maria@neptunia.se och uppge ordernummer samt artikel som ska returneras. I vändande mail bifogar vi betald returfraktsedel. Du står för returfrakten och summan dras av på det vi betalar tillbaka för den returnerade varan. För frågor om returfraktkostnader, och eller personuppgifter, vänligen kontakta maria@neptunia.se.